1. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 2. nötkreatur

  nötkreatur, ko, tamko, nötboskap, tamboskap, Bos taurus, art i hovdjursfamiljen slidhornsdjur, underfamiljen oxdjur.

 3. Jim Jones

  Jones, James ( Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.
 4. kulak

  kula´k subst. ~en ~er ORDLED: kulak-en
  Svensk ordbok
 5. kullager

  kullager är ett lager som består av stålkulor som oftast ligger i spår mellan en yttre och en inre metallring.
 6. strukturformel

  strukturformel är en bild som visar hur atomerna är bundna till varandra i en molekyl.
 7. perfluoroktansulfonsyra

  perfluoroktansulfonsyra, PFOS, CF3(CF2)7SO3H, svårnedbrytbar organisk syra där alla kol–vätebindningarna bytts ut mot kol–fluorbindningar (C-H mot C-F).

 8. Issyk-Kul

  Issyk-Kul, sjö i Kirgizistan; 6 200 km 2, största djup 702 m.
 9. stöt

  stöt, kollision mellan två kroppar som växelverkar under en mycket kort tid.
 10. Kirgizistan

  Kirgizistan är ett land i Centralasien.