1. modell

  modell, i vetenskaplig bemärkelse vanligen detsamma som en representation av ett fenomen.
 2. motviktsslunga

  motviktsslunga, franska trébuchet, antikt belägringsvapen där tyngkraften utnyttjades för att kasta projektiler.

 3. hårdhet

  hårdhet, ett mått på ett materials förmåga att motstå deformation, t.ex. metallers förmåga att motstå (kvarstående) plastisk deformation.
 4. isomeri

  isomeri, fenomenet att olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel.
 5. Bhutan

  Bhutan, stat i Asien.

 6. Höga kusten

  Höga kusten, kustzonen mellan Härnösand och Örnsköldsvik i Ångermanland.
 7. get

  get, art i familjen slidhornsdjur.
 8. perfluoroktansulfonsyra

  perfluoroktansulfonsyra, PFOS, CF3(CF2)7SO3H, svårnedbrytbar organisk syra där alla kol–vätebindningarna bytts ut mot kol–fluorbindningar (C-H mot C-F).

 9. lymfsystem

  lymfsystem är ett system i kroppen för cirkulation av lymfa.
 10. Globen

  Globen, egentligen Ericsson Globe, tidigare Stockholm Globe Arena, arena för sport och kultur i Johanneshov, Stockholm, uppförd 1986–88.