1. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.
 2. Valbo härad

  Valbo härad i sydvästra Dalsland är en kuperad skogs- och bergsbygd kring Valboån.
 3. moränbacklandskap

  moränbacklandskap, oregelbundet kuperad terräng med moränkullar och korta ryggar utan bestämd längdsträckning och med små, ofta avloppslösa bassänger mellan kullarna.
 4. Fristad-Gingri

  Fristad-Gingri, f.d. församling i Borås kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 5. Apladalen

  Apladalen, hembygds- och naturpark i Värnamo med flera kulturhistoriskt intressanta byggnader.
 6. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 7. kupering

  kupering, stympning av öron eller svans på djur.
 8. Sävedals härad

  Sävedals härad, område i Västergötland omedelbart öster om Göteborg.
 9. friformsmidning

  friformsmidning, metod för att plastiskt bearbeta ett ämne genom slag eller tryck utan hjälp av formtrogna verktyg.
 10. Angeln

  Angeln, halvö i Tyskland, vid Östersjön, i norra delen av Schleswig–Holstein.