1. Tylöskog

  Tylöskog, Tylöskogen, kuperat skogsområde utmed gränsen mellan Närke och Östergötland; högsta toppen är Justineberg, 261 m ö.h.
 2. Kambriska bergen

  Kambriska bergen, mjukt kuperat platåland innanför västkusten i Wales.
 3. bobtail

  bobtail, annat namn på hundrasen old english sheepdog, på grund av dess medfött korta eller kuperade svans.
 4. relief

  relief, inom geomorfologin ett landskaps terrängformer och höjdförhållanden.
 5. Rasbo härad

  Rasbo härad i mellersta Uppland är beläget kring Funboåns mellersta lopp och dess nordliga tillflöden.
 6. Varangerhalvön

  Varangerhalvön, halvö i Finnmark fylke, nordöstra Norge.
 7. Nordals härad

  Nordals härad, trakt i mellersta Dalsland, mellan Vänern och Kroppefjäll.
 8. Kullings härad

  Kullings härad, vid Säveån mellan Alingsås och Herrljunga i Västergötland.
 9. Villåttinge härad

  Villåttinge härad, område i mellersta Södermanland.
 10. Sevede härad

  Sevede härad, område i nordöstra Småland kring staden Vimmerby, där även tinget låg.