1. kurfurste

  kurfurste, furste i Tysk–romerska riket med rätt att deltaga i kungaval.
 2. kursplan

  kursplan är en plan för vad man ska lära sig när man går en kurs eller en utbildning.
 3. kursprov

  kursprov, nationella kursprov, centralt utarbetade prov för den gymnasiala utbildningen för olika kurser i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik.
 4. kurort

  kurort, behandlingsanläggning i anslutning till en badplats eller i en trakt som på grund av t.ex. torr luft, gyttja eller rikligt solsken kan utnyttjas för sjuk- och hälsovård.
 5. Kurland

  Kurland, lettiska Kurzeme, historisk benämning på ett landområde väster och söder om Rigabukten som i dag tillhör Lettland.
 6. kurera

  kurera, bota (ofta med mer eller mindre informella metoder).
 7. kurage

  kurage är något som en modig person har.
 8. Kurigalzu

  Kurigalzu , namn på de två främsta kassitiska kungarna i Babylonien.
 9. Kurilerna

  Kurilerna, ryska Kurilskije ostrova, japanska Chishima, ögrupp i nordvästra Stilla havet; 15 000 km 2.
 10. Kurtjatovinstitutet

  Kurtjatovinstitutet, stort nationellt forskningsinstitutet i Moskva, upprättat 1943.