1. kurtosis

  kurtosis, inom statistiken mått på hur flat eller toppig en statistisk fördelning är i förhållande till normalfördelningen.
 2. Kurdistan

  Kurdistan, arabiska Kurdistạn, persiska Kordestạn, provins (tidigare Ardilan) i Iran.

 3. kurativ

  kurativ, botande, läkande.
 4. kurva

  kurva, geometriskt begrepp som innebär en generalisering av den räta linjen – något som endast har utsträckning i längd och därmed dynamiskt kan beskrivas av en partikel i rörelse.
 5. kurdisk musik.

  kurdisk musik. Kurdernas musikkultur är huvudsakligen enstämmig och vokal, instrumentalmusik spelar en sekundär roll.
 6. Kurt Atterberg

  Atterberg, Kurt, född 12 december 1887, död 15 februari 1974, tonsättare, brorson till Albert Atterberg.
 7. Kurt Schwitters

  Schwitters, Kurt, född 20 juni 1887, död 8 januari 1948, tysk konstnär och författare.
 8. J-kurva

  J-kurva, kurva som åskådliggör att en devalvering i allmänhet först leder till att bytesbalansen försämras, medan den positiva effekten kommer längre fram.
 9. kurfurste

  kurfurste, furste i Tysk–romerska riket med rätt att deltaga i kungaval.
 10. kurian

  kurian, se kuria.