1. kurskanomalin

  kurskanomalin, anomali i det jordmagnetiska fältet orsakad av järnmalmskroppen i Kursk, Ryska federationen.
 2. Kursk

  Kursk, K 141, rysk atomubåt som förliste i Barents hav 12 augusti 2000.
 3. kurativ

  kurativ, botande, läkande.
 4. kurvljus

  kurvljus, äldre typ av extra bilstrålkastare med särskilt god spridning av ljuset i sidled.
 5. kurator

  kurator, socialarbetare med socionomutbildning.
 6. kuroler

  kuroler, gökblåkråkor, Leptosomatidae, familj blåkråkartade fåglar med en art, kurol eller gökblåkråka ( Leptosomus discolor) på Madagaskar och Comorerna.
 7. kurta

  kurta , kurtā, traditionell indisk herrskjorta av 3/4 längd utan krage och manschetter.
 8. Kurunegala

  Kurunegala, stad i mellersta Sri Lanka; för belägenhet se landskarta Sri Lanka.
 9. kursuppgång

  kursuppgång, inom ekonomin när kursen går upp på ett värdepapper, t.ex. en aktie.
 10. kureter

  kureter (grekiska Kourētes), en grupp sannolikt förgrekiska gudomligheter på Kreta.