1. kursudal

  kursudal, nordskandinaviskt namn på trång och djup dal i fast berg som skurits ut av smältvatten från inlandsisen.
 2. kurseringstid

  kurseringstid, i filatelistiska sammanhang den tid under vilket ett frimärke används, dvs. i normalfallet fram till nästa frimärksemission.
 3. kurder

  kurder kallas ett folk som inte har något eget land utan bor i ett område, Kurdistan, som är uppdelat på flera länder, främst Turkiet, Irak och Iran men även Syrien och Armenien.
 4. kurokomalm

  kurokomalm, komplexmalm som bildats genom utfällning av metaller vid heta källor på havsbottnen.
 5. Kurdufan

  Kurdufan, Kurdufān, Kordofan region i mellersta Sudan; 377 000 km 2, 4,9 miljoner invånare (2005).
 6. kuriosakabinett

  kuriosakabinett, samling av rariteter av olika slag: naturalier, etnografika, fornfynd, dyrbarheter, abnormiteter (t.ex. missfoster) och allehanda förunderliga ting (enhörningshorn o.d.).
 7. kurush

  kurush, även ghurush och qurush (singularis ghirsh, qirsh), förr dominerande handelsmynt i Levanten.
 8. Kurilergraven

  Kurilergraven, djuphavsgrav i nordvästra Stilla havet, sydöst om ögruppen Kurilerna.
 9. Kurdistan

  Kurdistan, arabiska Kurdistạn, persiska Kordestạn, autonomt område i Irak bestående av guvernoraten Dahuk, Erbil och as-Sulaymaniya; 36 350 km 2, 3,6 miljoner invånare (2005).
 10. kuranko

  kuranko, ett mandetalande folk i Sierra Leone och Guinea; sammantaget uppskattas de till 500 000.