1. kollisionskurs

  kollisionskurs [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: kol-lis-ions--kurs-en
  Svensk ordbok
 2. självförsvar

  själ`vförsvar subst. ~et ORDLED: själv--för-svar-et
  Svensk ordbok
 3. elementa

  elemen`ta subst., plur. ORDLED: ele-menta
  Svensk ordbok
 4. limit

  limit [-i´t äv. lim´-] subst. ~en ~er ORDLED: lim-it-en
  Svensk ordbok
 5. korso

  korso [kår´so] subst. ~n, ~r el. ~er ORDLED: kors-on
  Svensk ordbok
 6. lanterna

  lanterna [-tä´rna äv. lan`-] subst. ~n lanternor ORDLED: lantern-an
  Svensk ordbok
 7. västlig

  väs`tlig adj. ~t ORDLED: väst-lig
  Svensk ordbok
 8. dricka

  3drick`a verb drack druckit drucken druckna, pres. dricker ORDLED: drick-er SUBST.: drickande, drickning
  Svensk ordbok
 9. navigera

  navigera [-ge´-] verb ~de ~t ORDLED: nav-ig-er-ar SUBST.: navigerande, navigering; navigation
  Svensk ordbok
 10. navigator

  naviga`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: nav-ig-at-or-er
  Svensk ordbok