1. riktmärke

  rik`tmärke subst. ~t ~n ORDLED: rikt--märk-et
  Svensk ordbok
 2. östlig

  ös`tlig adj. ~t ORDLED: öst-lig
  Svensk ordbok
 3. litteratur

  litteratu´r subst. ~en ~er ORDLED: litter-at-ur-en
  Svensk ordbok
 4. skymning

  skym`ning subst. ~en ~ar ORDLED: skym-ning-en
  Svensk ordbok
 5. kull

  1kull subst. ~en ~ar ORDLED: kull-en
  Svensk ordbok
 6. konkursbo

  konkurs`bo subst. ~et äv. ~t, ~n, best. plur. ~na äv. ~en ORDLED: kon-kurs--bo-et
  Svensk ordbok
 7. studium

  stu´dium subst. studiet studier ORDLED: studi-et
  Svensk ordbok
 8. haussa

  haussa [hå`sa] verb ~de ~t ORDLED: hauss-ar SUBST.: haussande
  Svensk ordbok
 9. aktie

  aktie [ak´tsie] subst. ~n ~r ORDLED: akti-en
  Svensk ordbok
 10. plotta

  plotta [plåt`a] verb ~de ~t ORDLED: plott-ar SUBST.: plottande, plott(n)ing
  Svensk ordbok