1. propp

  propp [pråp´] subst. ~en ~ar ORDLED: propp-en
  Svensk ordbok
 2. anmälan

  an`mälan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas anmälningar ORDLED: an--mäl-an
  Svensk ordbok
 3. kväll

  kväll subst. ~en ~ar ORDLED: kväll-en
  Svensk ordbok
 4. håla

  1hå`la subst. ~n hålor ORDLED: hål-an
  Svensk ordbok
 5. pendel

  pen`del subst. ~n pendlar ORDLED: pendl-ar
  Svensk ordbok
 6. repetera

  repete´ra verb ~de ~t ORDLED: re-pet-er-ar SUBST.: repeterande, repetering; repetition
  Svensk ordbok
 7. konkurrera

  konkurre´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-kurr-er-ar SUBST.: konkurrerande; konkurrens
  Svensk ordbok
 8. konkurs

  konkurs´ subst. ~en ~er ORDLED: kon-kurs-en
  Svensk ordbok
 9. bog

  bog subst. ~en ~ar ORDLED: bog-en
  Svensk ordbok
 10. särskild

  sä`rskild adj. särskilt ORDLED: sär--skil-da
  Svensk ordbok