1. korsa

  korsa [kårs`a] verb ~de ~t ORDLED: kors-ar SUBST.: korsande, korsning
  Svensk ordbok
 2. program

  program´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: pro-gramm-et
  Svensk ordbok
 3. villkor

  vill`kor subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vill--kor-et
  Svensk ordbok
 4. ur

  1ur prep.
  Svensk ordbok
 5. i

  1i prep.
  Svensk ordbok
 6. riktning

  rik`tning subst. ~en ~ar ORDLED: rikt-ning-en
  Svensk ordbok
 7. låda

  1lå`da subst. ~n lådor ORDLED: låd-an
  Svensk ordbok
 8. död

  1död adj. dött
  Svensk ordbok
 9. rak

  rak adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. låg

  låg adj. ~t, komp. lägre [lä´g-], superl. lägst
  Svensk ordbok