1. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 2. differentiering

  differentiering, uppdelning, skapande eller uppkomst av skillnader (differenser) inom något som först varit enhetligt; term inom skolväsendet.
 3. konjunktur

  konjunktur har att göra med om ekonomin går bra eller dåligt, om det råder goda eller dåliga tider.
 4. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 5. devalvering

  devalvering, nedskrivning, sänkning av en valutas värde i förhållande till andra valutor.
 6. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 7. börskrasch

  börskrasch, kraftig och snabb kursnedgång på en börs.

 8. kompass

  kompass (italienska compasso ’kompass’, egentligen ’cirkel’, ’passare’, av compassare ’stega’, ’avmäta’, ’mäta med passare’, av latin passus ’steg’), instrument som bland annat används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan.

 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 10. scientologi

  scientologi ®, en religiös filosofi som innebär en tillämpning av den av L. Ron Hubbard utvecklade dianetiken.