1. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 2. växelkurs

  växelkurs, valutakurs, det pris till vilket en valuta kan växlas mot en annan.
 3. härskarteknik

  härskarteknik, sätt att hävda sin egen maktställning genom att förringa en individ eller en grupp.

 4. kvinnorätt

  kvinnorätt, nordisk benämning på den del av rättsvetenskapen som studerar sammanhangen mellan kvinnokön och rättsregler.
 5. kriminologi

  kriminologi, det vetenskapliga studiet av brottsligheten.
 6. Andrea Doria

  Andrea Doria, italiensk atlantångare, byggd på Ansaldovarvet i Genua 1953.
 7. Paul Cézanne

  Cézanne, Paul, född 19 januari 1839, död 22 oktober 1906, fransk målare.
 8. Språkrådet

  Språkrådet, avdelning inom den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen, bildad 1 juli 2006 genom förstatligande och sammanslagning av verksamheterna inom Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden samt regeringskansliets klarspråksgrupp.
 9. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 10. gymnasieskola

  gymnasieskola, frivillig skolform för i första hand åldersgruppen 16–19 år.