1. flickskola

  flickskola, högre flickskola , särskild teoretiskt inriktad skolform för flickor.
 2. scoutrörelsen

  scoutrörelsen, scouting, ungdomsrörelse grundad 1907 av Robert Baden-Powell.
 3. fast valutakurs

  fast valutakurs, fast växelkurs, system där valutakursen hålls fast vid en viss nivå mot en eller flera valutor.
 4. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 5. börs

  börs är en marknad där man köper och säljer någonting under stränga regler.
 6. core curriculum

  core curriculum, term inom framför allt amerikanskt utbildningsväsen.
 7. kvalitetsteknik

  kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster.

 8. high school

  high school, en specifikt amerikansk form av påbyggnad på folkskolan (elementary school).

 9. kommunal vuxenutbildning

  kommunal vuxenutbildning, komvux, det offentliga skolväsendet för vuxna.

 10. centrala prov

  centrala prov, prov som tidigare varit obligatoriska i gymnasieskolans årskurser 2 och 3 i svenska, engelska, tyska, franska, matematik, fysik och kemi.