1. daler

  daler, äldre mynt och myntenhet.
 2. RFSU

  RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, organisation bildad 1933.
 3. psykiater

  psykiater, psykiatriker, specialist i psykiatri.
 4. Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, universitet som bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom bl.a. jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, vattenbruk, veterinärmedicin, husdjursskötsel och fortlöpande miljöanalys.
 5. Eugene Fama

  Fama, Eugene, född 14 februari 1939, amerikansk nationalekonom, professor i finansvetenskap vid University of Chicago.
 6. medie- och kommunikationsvetenskap

  medie- och kommunikationsvetenskap, den svenska benämningen på det akademiska ämnesstudiet av massmedier och masskommunikation.
 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. kurs

  kurs, avsnitt av undervisning med angivet ämnesinnehåll.
 9. Nordiska Akvarellmuseet

  Nordiska Akvarellmuseet, museum i Skärhamn på Tjörn, invigt 2000.
 10. kursare

  kurs`are subst. ~n äv. kursarn, plur. ~, best. plur. kursarna ORDLED: kurs-ar-en
  Svensk ordbok