1. arbetsmarknadsutbildning

  arbetsmarknadsutbildning, AMU, yrkesinriktad utbildning som bl.a. syftar till att stärka arbetssökandes möjligheter till en anställning samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens.
 2. prövning

  prövning, för kompletterande utbildning.
 3. hushållsundervisning

  hushållsundervisning har förekommit i Sverige i olika former och med skilda benämningar sedan slutet av 1800-talet.
 4. adjunkt

  adjunkt, lärare i teoretiska ämnen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
 5. Frisinnade Kvinnor

  Frisinnade Kvinnor, egentligen Föreningen frisinnade kvinnor, politisk kvinnoförening bildad 1914 i Stockholm på initiativ av läkarna Ada Nilsson och Julia Kinberg ( 1874–1945).
 6. core curriculum

  core curriculum, term inom framför allt amerikanskt utbildningsväsen.
 7. Ada Nilsson

  Nilsson, Ada, 1872–1964, kvinno- och skolläkare.
 8. insider

  insider, insynsperson, person som utnyttjar särskilda kunskaper om ett bolag till fördelaktiga affärer i bolagets aktier.
 9. centrala prov

  centrala prov, prov som tidigare varit obligatoriska i gymnasieskolans årskurser 2 och 3 i svenska, engelska, tyska, franska, matematik, fysik och kemi.
 10. kommunal vuxenutbildning

  kommunal vuxenutbildning, komvux, det offentliga skolväsendet för vuxna.