1. kurva

  kurva, geometriskt begrepp som innebär en generalisering av den räta linjen – något som endast har utsträckning i längd och därmed dynamiskt kan beskrivas av en partikel i rörelse.
 2. hypsografisk kurva

  hypsografisk kurva, hypsometrisk kurva, grafisk framställning av den fasta jordytans höjd- och djupnivåer i förhållande till havsytans nivå.
 3. elliptisk kurva

  elliptisk kurva, en Riemann-yta av genus ett (jämför algebraisk geometri).
 4. kurva

  kur`va subst. ~n kurvor ORDLED: kurv-an
  Svensk ordbok
 5. J-kurva

  J-kurva, kurva som åskådliggör att en devalvering i allmänhet först leder till att bytesbalansen försämras, medan den positiva effekten kommer längre fram.
 6. OC-kurva

  OC-kurva, kurva som används bl.a. i samband med statistisk acceptanskontroll, t.ex. vid mottagningskontroll, för att illustrera hur effektiv en provtagningsplan är när det gäller att avvisa dåliga partier.
 7. Kungens kurva

  Kungens kurva, handelsplats i Huddinge kommun, Södermanland.
 8. rektifierbar kurva

  rektifierbar kurva, kurva som har ändlig längd.
 9. hyperelliptisk kurva

  hyperelliptisk kurva, en komplex kurva, associerad till en hyperelliptisk integral (till dess Riemann-yta).
 10. kurvanpassning

  kurvanpassning, i statistiken metodik för att anpassa en funktion (eller fördelning) y=ƒ( x) av utvald typ till material av ( x, y)-värden.