1. kol-fjorton-datering

  kol-fjorton-datering, kol-14-datering, 14C-datering, åldersbestämningsmetod som utnyttjar den radioaktiva kolisotopen 14C.
 2. kurvatur

  kurvatur, bågformighet, krökning; jämför curvatura.
 3. s-kurva

  s-kurva [es`-] subst. ~n s-kurvor ORDLED: s--kurv-an
  Svensk ordbok
 4. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.
 5. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.
 6. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 7. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 8. kurvatur

  kurvatu´r subst. ~en ~er ORDLED: kurv-at-ur-en
  Svensk ordbok
 9. singularitet

  singularitet, inom matematiken ett oregelbundet uppträdande hos kurva, yta eller funktion.
 10. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.