1. singularitet

  singularitet, inom matematiken ett oregelbundet uppträdande hos kurva, yta eller funktion.
 2. centrifugalkraft

  centrifugalkraft, fiktiv kraft eller tröghetskraft som en kropp utövar på det medel som tvingar den att röra sig längs en krökt bana.
 3. bärförmåga

  bärförmåga, carrying capacity, inom ekologin det maximala antal individer av en viss art som varaktigt kan livnära sig av resurserna inom en viss miljö, dess habitat.
 4. ånglok

  ånglok, ångdrivet dragfordon för järnväg.
 5. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 6. meandrande flod

  meandrande flod, flod med en naturligt utvecklad, kraftigt vindlande strömfåra, som i ideala fall har geometriskt regelbundna kurvor.
 7. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 8. EEG

  EEG, elektroencefalografi, metod att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans, främst hjärnbarkens nervceller.
 9. halofenomen

  halofenomen, optiskt fenomen i atmosfären vilket kan observeras som färgade eller vita ringar, bågar, ytor och ljusfläckar på himlen i vissa vädersituationer.
 10. IKEA

  IKEA, förkortning för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, ett av världens största möbelhandelsföretag.