1. EEG

  EEG, elektroencefalografi, metod att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans, främst hjärnbarkens nervceller.
 2. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 3. polygon

  polygonmånghörningsluten kurva bestående av ändligt många rätlinjiga sträckor, vars ändpunkter kallas hörn. 

 4. motocross

  motocross är en tävlingsidrott med motorcykel.

 5. X 2000

  X 2000, under perioden 1990–2011 varumärke för svenskt snabbtåg som kördes av SJ.

 6. maratonlöpning

  maratonlöpning, långdistanslöpning på företrädesvis vägar och gator.

 7. dendrokronologi

  dendrokronologi, årsexakt metod för datering av trä.
 8. tillväxt

  tillväxt, ökning av individers, organs eller cellers volym, vikt, storlek eller antal orsakad av ökning av cellantal, cellvolym och extracellulärt material (hos djur kalciumsalter i skelett, kollagen i bindväv).
 9. Malexandermorden

  Malexandermorden, uppmärksammat kriminalfall som inträffade i byn Malexander i Östergötland 1999.

 10. elektrokardiogram

  elektrokardiogram, kurva erhållen genom elektrokardiografi, EKG.