1. tvär

  tvär adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. åka

  å`ka verb åkte åkt, pres. åker ORDLED: åk-er SUBST.: åkande, åkning
  Svensk ordbok
 3. mjuk

  mjuk adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. svepa

  sve`pa verb svepte svept, pres. sveper ORDLED: svep-er SUBST.: svepande, svepning; svep (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 5. hård

  hå´rd adj. hårt
  Svensk ordbok
 6. köra

  kö`ra verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: körande, körning (till 1--4 och 6); körsel (till 1)
  Svensk ordbok
 7. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok
 8. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok