1. ellips

  ellips, plan, sluten kurva som är skärningskurva mellan en cylinder och ett plan eller mellan en cirkulär kon och ett plan.
 2. halofenomen

  halofenomen, optiskt fenomen i atmosfären vilket kan observeras som färgade eller vita ringar, bågar, ytor och ljusfläckar på himlen i vissa vädersituationer.
 3. dos–respons-analys

  dos–respons-analys, statistisk metodik för att i biologiska försök bestämma hur dosen av t.ex. ett läkemedel inverkar på en respons, t.ex. blodtryck eller (av binär typ) död/levande eller canceruppkomst/icke uppkomst.
 4. paleomagnetism

  paleomagnetism, studiet av jordens magnetfält och dess variation under geologisk tid.

 5. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 6. konsol

  konsol, från en vägg e.d. utskjutande byggnadsdel med bärande eller dekorativ funktion, använd som stöd för t.ex. listverk, skulptur eller balkong.
 7. fraktal

  fraktal, inom matematiken benämning på en bild eller en mängd som är starkt sönderbruten (se bild 1–6) i motsats till räta linjer, cirklar, trianglar och andra figurer inom den klassiska euklidiska geometrin.
 8. boggi

  boggi, typ av hjulupphängning med flera axlar som förekommer i olika utföranden för rälsgående fordon respektive landsvägsfordon.
 9. värmesystem

  värmesystem, system i byggnad som svarar för värmning av rummen och av tappvarmvatten.
 10. maratonlöpning

  maratonlöpning, långdistanslöpning på företrädesvis vägar och gator.