1. tajine

  tajine, tagine, nordafrikanskt matlagningskärl; även benämning på maträtter tillagade i ett dylikt.

 2. cajunmat

  cajunmat, benämning på det kök som uppstått i södra Louisiana, USA, och som härstammar från de franska invandrare, cajuner, som slog sig ner där under andra hälften av 1700-talet sedan de utvisats från Kanada.

 3. grodor

  grodor, eller äkta grodor, är en grupp djur som lever i eller vid vatten.
 4. offer

  offer, kultisk handling varigenom något överlämnas åt en gudomlighet, som föda eller som gåva.
 5. pipkyckling

  pipkyckling, bland jägare vanlig benämning på en ej flygfärdig kyckling, speciellt av skogsfågel och ripa.
 6. Ania Monahof

  Monahof, Ania, född 1929 i Leningrad, författare.
 7. gödkyckling

  gödkyckling, kyckling som föds upp till slakt.
 8. broiler

  broiler, en ursprungligen amerikansk benämning på kyckling som är särskilt lämpad för grillning.
 9. dubbning

  dubbning, bortklippning av kammen hos nykläckta kycklingar för att minska hönsens aggressivitet.
 10. kontraktsuppfödning

  kontraktsuppfödning av djur förekommer bl.a. beträffande slaktdjur.