1. Olaus Petri

  Olaus Petri (Olavus Petri), född troligen 6 januari 1493, död 19 april 1552, reformationens främste tillskyndare i Sverige, bror till Laurentius Petri.

 2. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 3. Erik Gustaf Geijer

  Geijer, Erik Gustaf, född 12 januari 1783, död 23 april 1847, historiker, filosof, författare och tonsättare, professor i historia i Uppsala från 1817, ledamot av Svenska Akademien från 1824; jämför släktartikel Geijer.
 4. okynnesjakt

  o`kynnesjakt subst. ~en ~er ORDLED: o-kynn-es--jakt-en
  Svensk ordbok
 5. okynne

  o`kynne subst. ~t ORDLED: o--kynn-et
  Svensk ordbok
 6. okynnig

  o`kynnig adj. ~t ORDLED: o--kynn-ig
  Svensk ordbok
 7. läggning

  lägg`ning subst. ~en ~ar ORDLED: lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 8. sinnelag

  sinn`elag subst. ~et ORDLED: sinne--lag-et
  Svensk ordbok
 9. väsen

  2vä´sen subst., plur. ~, neutr. ORDLED: väs-en
  Svensk ordbok
 10. kön

  kön subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kön-et
  Svensk ordbok