1. garçon

  garçon [-såŋ´] äv. garsong [-såŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: garç-on-en, gars-ong-en
  Svensk ordbok
 2. ganymed

  ganyme´d subst. ~en ~er ORDLED: ganymed-en
  Svensk ordbok
 3. kupig

  ku`pig adj. ~t ORDLED: kup-ig
  Svensk ordbok
 4. silverfat

  sil`verfat subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: silver--fat-et
  Svensk ordbok
 5. stab

  stab subst. ~en ~er ORDLED: stab-en
  Svensk ordbok
 6. skrämselhicka

  skräm`selhicka subst. ~n ORDLED: skräm-sel--hick-an
  Svensk ordbok
 7. åthävor

  å`thävor subst., plur. ORDLED: åt--häv-or
  Svensk ordbok
 8. glida

  gli`da verb gled glidit gliden glidna, pres. glider ORDLED: glid-er SUBST.: glidande, glidning; glid
  Svensk ordbok
 9. vifta

  1vif`ta verb ~de ~t ORDLED: vift-ar SUBST.: viftande
  Svensk ordbok
 10. service

  service [sö´rvis] subst. ~n [-en] ORDLED: serv-ic-en
  Svensk ordbok