1. kyp

  kyp subst. ~en ~ar ORDLED: kyp-en
  Svensk ordbok
 2. kypare

  ky`pare subst. ~n äv. kyparn, plur. ~, best. plur. kyparna ORDLED: kyp-ar-en
  Svensk ordbok
 3. kypra

  ky`pra verb ~de ~t ORDLED: kyp-rar SUBST.: kyprande, kypring
  Svensk ordbok
 4. kypert

  ky´pert subst. ~en ~ar ORDLED: kyp-ert-en
  Svensk ordbok
 5. garçon

  garçon [-såŋ´] äv. garsong [-såŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: garç-on-en, gars-ong-en
  Svensk ordbok
 6. ganymed

  ganyme´d subst. ~en ~er ORDLED: ganymed-en
  Svensk ordbok
 7. kupig

  ku`pig adj. ~t ORDLED: kup-ig
  Svensk ordbok
 8. silverfat

  sil`verfat subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: silver--fat-et
  Svensk ordbok
 9. stab

  stab subst. ~en ~er ORDLED: stab-en
  Svensk ordbok
 10. skrämselhicka

  skräm`selhicka subst. ~n ORDLED: skräm-sel--hick-an
  Svensk ordbok