1. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 2. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 3. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 4. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 7. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 10. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.