1. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. Peoples Temple

  Peoples Temple, frikyrklig kristen sekt med socialistisk bas, grundad 1954.

 3. kyrkligt ämbete

  kyrkligt ämbete, sammanfattande benämning på de uppdrag av oftast livsvarig karaktär som i kristna kyrkor överlämnas genom en vigningshandling med bön och handpåläggning (”ordination”, ”avskiljning”).
 4. katolska kyrkan

  katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen eller påven, se romersk-katolska kyrkan.
 5. Rumänien

  Rumänien, stat i sydöstra Europa.

 6. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 7. Cypern

  Cypern, ö i nordöstra Medelhavet.

 8. sakrament

  sakrament är en helig handling i den kristna kyrkan.
 9. treenighetsläran

  treenighetsläran är en lära inom kristendomen som säger att det bara finns en Gud men att Gud visar sig som tre personer, nämligen Fadern, Sonen och den heliga Anden.
 10. romersk-katolska kyrkan

  romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve).