1. patriarkat

  patriarkat, familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
 2. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 3. påsk

  påsk är en av de viktigaste högtiderna inom judendomen och kristendomen.
 4. Jim Crow-lagarna

  Jim Crow-lagarna, benämning på delstatliga och lokala rasåtskillnadslagar i USA från och med slutet av 1800-talet, huvudsakligen (men inte enbart) stiftade i sydstaterna; ”Jim Crow” var en allmän, nedsättande benämning på en svart person.
 5. lånord

  lånord, ord som lånats in i ett språk från ett annat språk och som fått mer eller mindre allmän användning.
 6. korståg

  korståg, benämning på de kyrkligt auktoriserade krig som under medeltiden fördes mot folk som uppfattades som den västliga katolska kyrkans fiender.
 7. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.

 8. efterklang

  efterklang, den avklingande akustiska vågenergi som finns kvar i ett rum (eller annat slutet system) efter det att ljudkällorna stoppats.
 9. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 10. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.