1. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 2. efterklang

  efterklang, den avklingande akustiska vågenergi som finns kvar i ett rum (eller annat slutet system) efter det att ljudkällorna stoppats.
 3. mormoner

  mormoner, populär benämning på medlemmar av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
 4. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 5. sekulär

  sekulär, världslig, i motsats till andlig eller kyrklig.
 6. Jim Jones

  Jones, James (Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.

 7. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 8. evangelier

  evangelier, de skrifter som står främst i Bibelns Nya Testamente och alltid har betraktats som dess viktigaste del: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet.
 9. Boko Haram

  Boko Haram, militant islamistisk grupp bildad i nordöstra Nigeria.

 10. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.