1. läcka

  1läck`a subst. ~n läckor ORDLED: läck-an
  Svensk ordbok
 2. läcker

  läck´er adj. ~t läckra ORDLED: läckr-are
  Svensk ordbok
 3. läckerhet

  läck`erhet subst. ~en ~er ORDLED: läcker-het-en
  Svensk ordbok
 4. läckerbit

  läck`erbit subst. ~en ~ar ORDLED: läcker--bit-en
  Svensk ordbok
 5. läckergom

  läck`ergom subst. ~men ~mar ORDLED: läcker--gomm-en
  Svensk ordbok
 6. läckage

  läckage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: läck-ag-et
  Svensk ordbok
 7. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 8. CIA

  CIA, Central Intelligence Agency, den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten.

 9. fjällig bläcksvamp

  fjällig bläcksvamp, Coprinus comatus, art i basidsvampordningen Agaricales.
 10. karljohan

  karljohan, stensopp, Boletus edulis, art i basidsvampsordningen Boletales.