1. RAM

  RAM, direktminne uppbyggt av integrerade halvledarkretsar (chips).
 2. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 3. Mir

  Mir, sovjetisk, sedermera rysk rymdstation i omloppsbana kring jorden 1986–2001 på cirka 350–400 km höjd med banlutning 51,6° mot ekvatorsplanet.
 4. metanhydrat

  metanhydratmetanklatratisliknande kemisk struktur där metan innesluts av vattenmolekyler.

 5. minne

  minne, i datorteknik en elektronisk komponent för lagring av data.
 6. klaff

  klaff används för att ändra tonhöjd när man spelar vissa träblåsinstrument.
 7. kreatinkinas

  kreatinkinas , CK (engelska creatine kinase), enzym som katalyserar den reaktion där fosfat från fosfokreatin överförs till ADP för att bilda ATP (fosfokreatin+ADP ⇄ kreatin+ATP).
 8. tätning

  tätning, maskinelement som hindrar att olja, vatten, gas m.m. läcker ut ur en maskin eller att smuts eller andra föroreningar kommer in i den.
 9. tallblodriska

  tallblodriska, läcker riska, Lactarius deliciosus, art hattsvamp i ordningen Russulales bland basidsvamparna.
 10. koaxialkabel

  koaxialkabel, kabeltyp för överföring av elektriska signaler, främst inom mikrovågsområdet.