1. koaxialkabel

  koaxialkabel, kabeltyp för överföring av elektriska signaler, främst inom mikrovågsområdet.
 2. räddningstjänst

  räddningstjänst är statens och kommunernas hjälp när en olycka inträffat.
 3. sensor

  sensor är en anordning som känner av någonting.
 4. granblodriska

  granblodriska, blodriska, Lactarius deterrimus, art hattsvamp i ordningen Russulales bland basidsvamparna.
 5. värmesystem

  värmesystem, system i byggnad som svarar för värmning av rummen och av tappvarmvatten.
 6. leverfunktionsprov

  leverfunktionsprov, leverfunktionstest, samlingsbenämning på undersökningsmetoder för studium av leverfunktionen och för att påvisa sjukdomstillstånd i levern.
 7. CBRN

  CBRN, gemensam beteckning för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker.
 8. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 9. metanhydrat

  metanhydratmetanklatratisliknande kemisk struktur där metan innesluts av vattenmolekyler.

 10. Bhopal

  Bhopal, Bhopāl, huvudstad i delstaten Madhya Pradesh, Indien; 1,8 miljoner invånare (2011).