1. läcka

  2läck`a verb läckte läckt, pres. läcker ORDLED: läck-er SUBST.: läckande, läckning; läckage
  Svensk ordbok
 2. läcka

  1läck`a subst. ~n läckor ORDLED: läck-an
  Svensk ordbok
 3. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 4. oljeutsläpp

  oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.
 5. läckage

  läckage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: läck-ag-et
  Svensk ordbok
 6. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 7. sjö

  sjö eller insjö är en vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.
 8. stroke

  stroke, slaganfall, sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i respektive till hjärnan, ibland också på förändringar i hjärtat.
 9. eutrofiering

  eutrofiering innebär att tillgången på näring ökar i ett naturområde, till exempel i en sjö.
 10. CIA

  CIA, Central Intelligence Agency, den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten.