1. RAM

  RAM, direktminne uppbyggt av integrerade halvledarkretsar (chips).
 2. kärnfysik

  kärnfysik, subatomär fysik, läran om atomkärnornas struktur och kärnmateriens egenskaper.
 3. taggsvampar

  taggsvampar, samlingsnamn på basidsvampar där hymeniet anläggs på utsidan av små taggar.
 4. sensor

  sensor är en anordning som känner av någonting.
 5. fjällig bläcksvamp

  fjällig bläcksvamp, Coprinus comatus, art i basidsvampordningen Agaricales.
 6. Kim Kardashian

  Kardashian, Kimberley (Kim), född 1980, amerikansk fotomodell, skådespelare, TV-personlighet och celebritet.

 7. vissnande

  vissnande, förlust av turgor (saftspänning) hos växter.
 8. minne

  minne, i datorteknik en elektronisk komponent för lagring av data.
 9. fonation

  fonation, bildandet av stämbandstonen i tal genom att stämbanden (stämläpparna) sätts i vibration av utandningsluften.
 10. dödstecken

  dödstecken, förändringar på en kropp vilka är tecken på att döden har inträtt.