1. läderartad

  lä`derartad adj. läderartat ORDLED: läder-art-ad
  Svensk ordbok
 2. slätsvamp

  slä`tsvamp subst. ~en ~ar ORDLED: slät--svamp-en
  Svensk ordbok
 3. skinnbagge

  skinn`bagge subst. ~n skinnbaggar ORDLED: skinn--bagg-en
  Svensk ordbok
 4. -artad

  -artad [långt första a] adjektivisk slutled -artat ORDLED: --art-ad
  Svensk ordbok
 5. porslinsblomma

  porsli`nsblomma subst. ~n porslinsblommor ORDLED: porsl-ins--blomm-an
  Svensk ordbok
 6. lagerkörs

  la`gerkörs subst. ~en ORDLED: lager--körs-en
  Svensk ordbok
 7. täckvinge

  täck`vinge subst. ~n täckvingar ORDLED: täck--ving-en
  Svensk ordbok
 8. brunfelsia

  brunfel`sia subst. ~n brunfelsior ORDLED: brunfelsi-an
  Svensk ordbok
 9. blåsippa

  blå`sippa subst. ~n blåsippor ORDLED: blå--sipp-an
  Svensk ordbok
 10. rambutan

  rambuta´n subst. ~en ~er ORDLED: rambut-an-en
  Svensk ordbok