1. Läkaresällskapet

  Läkaresällskapet, se Svenska Läkaresällskapet.
 2. Svenska Läkaresällskapet

  Svenska Läkaresällskapet, SLS, sammanslutning grundad 1808 av bl.a. Jacob Berzelius som en förening för diskussion av medicinska vetenskapliga publikationer.
 3. Finska Läkaresällskapet

  Finska Läkaresällskapet, den äldsta läkarföreningen i Finland, bildad 1835.
 4. neurologi

  neurologi, läran om de centrala och perifera nervsystemens sjukdomar.

 5. homeopati

  homeopati, alternativmedicinsk verksamhet som grundar sig på antagandet att ”liknande botar liknande”.
 6. tortyr

  tortyr, plågsam och förnedrande behandling av en person.

 7. Rock Hudson

  Hudson, Rock, egentligen Roy Scherer, 1925–85, amerikansk skådespelare.

 8. läkemedelsmissbruk

  läkemedelsmissbruk, missbruk av läkemedel, främst sådana som är ångestdämpande (bensodiazepiner) eller smärtstillande (analgetika).

 9. Jane Wyman

  Wyman (egentligen Fulks), Jane, 1917–2007, amerikansk skådespelerska.

 10. exspektans

  exspektans, väntan, avvaktande; åtgärd vid en oklar situation i omhändertagandet av en sjuk person.