1. Läkaresällskapet

  Läkaresällskapet, se Svenska Läkaresällskapet.
 2. homeopati

  homeopati, alternativmedicinsk verksamhet som grundar sig på antagandet att ”liknande botar liknande”.
 3. Svenska Läkaresällskapet

  Svenska Läkaresällskapet, SLS, sammanslutning grundad 1808 av bl.a. Jacob Berzelius som en förening för diskussion av medicinska vetenskapliga publikationer.
 4. tortyr

  tortyr, plågsam och förnedrande behandling av en person.

 5. neurologi

  neurologi, läran om de centrala och perifera nervsystemens sjukdomar.

 6. Finska Läkaresällskapet

  Finska Läkaresällskapet, den äldsta läkarföreningen i Finland, bildad 1835.
 7. Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen, SoS, statens centrala expertmyndighet för socialtjänst, hälso- och sjukvård inklusive tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel.
 8. Läkare Utan Gränser

  Läkare Utan Gränser är en internationell hjälporganisation.
 9. exspektans

  exspektans, väntan, avvaktande; åtgärd vid en oklar situation i omhändertagandet av en sjuk person.
 10. pest

  pest, infektionssjukdom som orsakas av bakterien Yersinia pestis.