1. Ada Nilsson

  Nilsson, Ada, 1872–1964, kvinno- och skolläkare, rösträttsaktivist.

 2. läkemedelsmissbruk

  läkemedelsmissbruk, missbruk av läkemedel, främst sådana som är ångestdämpande (bensodiazepiner) eller smärtstillande (analgetika).

 3. Universal

  Universal, amerikanskt filmbolag, grundat 1912 av Carl Laemmle sedan han slagit samman sitt Independent Motion Picture Co. (grundat 1909) med mindre bolag.
 4. kärlkramp

  kärlkramp, eller angina pectoris, är en hjärtsjukdom som orsakas av att hjärtat inte får tillräckligt med blod.
 5. allmäntillstånd

  allmäntillstånd, at, term som ofta används vid en läkares beskrivning av hur en patient mår.
 6. Jane Wyman

  Wyman (egentligen Fulks), Jane, 1917–2007, amerikansk skådespelerska.

 7. Douglas Sirk

  Sirk, Douglas, egentligen Claus Detlev Sierk, 1900–87, tysk-amerikansk filmregissör född i Danmark.
 8. iatrogent missbruk

  iatrogent missbruk, missbruk av läkemedel betingat av läkares åtgärder.

 9. Irene Dunne

  Dunne (egentligen Dunn), Irene, 1898–1990, amerikansk skådespelerska.
 10. Medicinska riksstämman

  Medicinska riksstämman anordnas av Svenska Läkaresällskapet i Stockholm sedan 1943 vid månadsskiftet november/december som ett led i den svenska läkarkårens vidare- och efterutbildning.