1. Fernando Namora

  Namora, Fernando, 1919–89, portugisisk författare.
 2. Axel Höjer

  Höjer, Axel, 1890–1974, läkare och ämbetsman; jämför släktartikel Höjer.
 3. Thomas Browne

  Browne, Sir Thomas, 1605–82, engelsk författare och läkare i Norwich.
 4. Rock Hudson

  Hudson, Rock, egentligen Roy Scherer, 1925–85, amerikansk skådespelare.

 5. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.
 6. Ola Larsmo

  Larsmo, Ola, född 1957, författare och litteraturkritiker, redaktör för BLM 1984–90.

 7. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 8. antisemitism

  antisemitism, fientlighet, förföljelse eller fördomar mot judar som etnisk eller religiös grupp.

 9. underskrift

  un`derskrift subst. ~en ~er ORDLED: under--skrift-en
  Svensk ordbok
 10. läkarsekreterare

  lä`karsekreterare subst. ~n äv. läkarsekreterarn, plur. ~, best. plur. läkarsekreterarna ORDLED: läk-ar--se-kret-er-ar-en
  Svensk ordbok