1. underskrift

  un`derskrift subst. ~en ~er ORDLED: under--skrift-en
  Svensk ordbok
 2. läkarsekreterare

  lä`karsekreterare subst. ~n äv. läkarsekreterarn, plur. ~, best. plur. läkarsekreterarna ORDLED: läk-ar--se-kret-er-ar-en
  Svensk ordbok
 3. föreskrift

  fö`reskrift subst. ~en ~er ORDLED: före--skrift-en
  Svensk ordbok
 4. dödshjälp

  dödshjälp [döt`s-] subst. ~en ORDLED: döds--hjälp-en
  Svensk ordbok
 5. tablett

  tablett´ subst. ~en ~er ORDLED: tabl-ett-en
  Svensk ordbok
 6. remiss

  remiss´ subst. ~en ~er ORDLED: re-miss-en
  Svensk ordbok