1. lämmelår

  lämmelår, de år under vilka ovanligt stora populationer av lämlar förekommer.
 2. lämmelår

  lämm`elår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lämmel--år-et
  Svensk ordbok
 3. lämlar

  lämlar är några arter gnagare som är nära släkt med sorkarna.
 4. fjällämmel

  fjällämmel, fjäll-lämmel, lämmel, Lemmus lemmus, art i familjen hamsterartade gnagare.
 5. fjällräv

  fjällräv, polarräv, fjällracka, Vulpes lagopus (synonym Alopex lagopus), art i rovdjursfamiljen hunddjur.

 6. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.