1. lämmelår

  lämmelår, de år under vilka ovanligt stora populationer av lämlar förekommer.
 2. lämlar

  lämlar, grupp sorkar (ibland betraktad som tribus Lemmini) med drygt tio arter i norra halvklotets tundra- och tajgaområden: bruna lämlar (släktet Lemmus med tre arter, bl.a. fjällämmel), halsbandslämlar, skogslämmel och myrlämlar (släktet Synaptomys med två arter).
 3. fjällämmel

  fjällämmel, fjäll-lämmel, lämmel, Lemmus lemmus, art i familjen hamsterartade gnagare.
 4. fjällräv

  fjällräv, polarräv, fjällracka, Vulpes lagopus (synonym Alopex lagopus), art i rovdjursfamiljen hunddjur.

 5. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.