1. lämmel

  lämmel, gnagare, se lämlar och fjällämmel.
 2. lämmel

  lämmel [läm´- el. läm`-] subst. ~n lämlar ORDLED: läml-ar
  Svensk ordbok
 3. lämmeltåg

  lämmeltåg, massuppträdande och vandringsbeteende hos fjällämmel och andra lämlar.
 4. lämmelår

  lämmelår, de år under vilka ovanligt stora populationer av lämlar förekommer.
 5. lämmelår

  lämm`elår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lämmel--år-et
  Svensk ordbok
 6. lämmeltåg

  lämm`eltåg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lämmel--tåg-et
  Svensk ordbok
 7. sorkar

  sorkar är små gnagare som är nära släkt med lämmel och mer avlägset med råttor och möss.
 8. fjällämmel

  fjällämmel, fjäll-lämmel, lämmel, Lemmus lemmus, art i familjen hamsterartade gnagare.
 9. lämlar

  lämlar är några arter gnagare som är nära släkt med sorkarna.
 10. Abisko nationalpark

  Abisko nationalpark är en nationalpark i nordvästra Lappland och har funnits sedan 1909.