1. lämmel

  lämmel, gnagare, se lämlar och fjällämmel.
 2. lämmel

  lämmel [läm´- el. läm`-] subst. ~n lämlar ORDLED: läml-ar
  Svensk ordbok
 3. sorkar

  sorkar är små gnagare som är nära släkt med lämmel och mer avlägset med råttor och möss.
 4. fjällämmel

  fjällämmel, fjäll-lämmel, lämmel, Lemmus lemmus, art i familjen hamsterartade gnagare.
 5. lämlar

  lämlar är några arter gnagare som är nära släkt med sorkarna.
 6. Abisko nationalpark

  Abisko nationalpark är en nationalpark i nordvästra Lappland och har funnits sedan 1909.
 7. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 8. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 9. fjällämmel

  fjällämmel [fjäl`-] subst. ~n fjällämlar ORDLED: fjäll--läml-ar
  Svensk ordbok
 10. lämmelår

  lämm`elår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lämmel--år-et
  Svensk ordbok