1. blåsinstrument

  blåsinstrument, musikinstrument hos vilket en avgränsad luftmängd utgör det vibrerande element som bestämmer tonhöjd och klangfärg.
 2. insats

  insats, kapitalbelopp som lämnats av medlem i ekonomisk förening.
 3. arvejord

  arvejord, jord på landet som förvärvats genom arv eller lämnats som vederlag för sådan jord.
 4. bokpåse

  bokpåse, medeltida bokband, där så mycket av skinnet på ena kortsidan lämnats kvar att ett handtag bildades, i vilket man bekvämt kunde bära boken.
 5. residualcysta

  residualcysta, en cysta som har sin orsak i ett rotgranulom eller en rotcysta som bildats kring en infekterad tand.
 6. fri svängning

  fri svängning, svängning av en konstruktion som satts i rörelse och därefter lämnats att svänga fritt.
 7. specialitetsprincipen

  specialitetsprincipen, princip inom juridiken som gör klart att en rättighet till en sak endast gäller denna speciella sak, t.ex. viss egendom som lämnats till en annan för förvar eller visst föremål som pantsatts, inte något annat föremål som ersätter det speciellt angivna.
 8. brännjärn

  brännjärn, ett glödgat järnredskap, tidigare allmänt använt för att stilla blödningar, för att etsa orena sår och bölder och för att avlägsna ytligt belägna tumörer.
 9. aktivitetsstöd

  aktivitetsstöd, ekonomiskt försörjningsstöd som lämnas till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program.
 10. hyggesavfall

  hyggesavfall, hyggesrester, t.ex. grenar, toppar och annat liknande material av biologiskt ursprung som lämnats kvar på ett hygge sedan industrivirket tagits tillvara.