1. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 3. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 4. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.
 5. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 6. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.
 7. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 8. moské

  moské, byggnad för den muslimska bönen.
 9. lämpa sig

  läm`pa sig verb lämpade lämpat ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande
  Svensk ordbok
 10. penicilliner

  penicilliner, antibiotika i gruppen betalaktamer.