1. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 2. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 3. moské

  moské, byggnad för den muslimska bönen.
 4. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 5. kovalent bindning

  kovalent bindning är en typ av kemisk bindning mellan atomer.

 6. anpassning

  anpassning, biologiskt begrepp: de egenskaper som gör individen lämpad för de särskilda levnadsbetingelser den lever under.
 7. kondensation

  kondensation innebär omvandling av gas till vätska eller till fast ämne.
 8. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 9. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 10. ångmaskin

  ångmaskin är en maskin som gör om energin i vattenånga till mekaniskt arbete.