1. freoner

  freoner, benämning på vissa halogenerade kolväten.

 2. animism

  animism, föreställningen om andar av samma immateriella slag som själen.
 3. yoga

  yoga, ett av de sex klassiska indiska tankesystemen ( darshana); jämför indisk filosofi.
 4. kroppsspråk

  kroppsspråk, kroppskommunikation, de kroppsrörelser som människan använder förutom tal och skrift för att förmedla information.
 5. förbundsstat

  förbundsstat, federation, suverän stat som består av icke suveräna delstater.

 6. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 7. redoxreaktion

  redoxreaktion, kemisk reaktion i vilken ett ämne reduceras medan ett annat oxideras.

 8. korrelation

  korrelation, term för statistiskt beroende (samvariation) mellan två storheter.
 9. nomader

  nomader kallas folk som inte är bofasta utan flyttar från plats till plats.
 10. energiförsörjning

  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov.