1. antibiotika

  antibiotika är läkemedel mot infektioner som orsakas av bakterier.

 2. ångmaskin

  ångmaskin är en maskin som gör om energin i vattenånga till mekaniskt arbete.
 3. socialisation

  socialisation  är ett begrepp inom ämnet samhällsvetenskap som betyder hur man formar sin identitet.

 4. kondensation

  kondensation innebär omvandling av gas till vätska eller till fast ämne.
 5. kovalent bindning

  kovalent bindning är en typ av kemisk bindning mellan atomer.

 6. dynamit

  dynamit är en sorts starka sprängämnen.

 7. buffert

  buffert är en lösning som kan spädas ut med ganska mycket vatten, syra eller bas utan att pH ändras.
 8. ultraviolett strålning

  ultraviolett strålning är strålning av samma typ som ljus men den uppfattas inte av ögat.
 9. nomader

  nomader kallas folk som inte är bofasta utan flyttar från plats till plats.
 10. extraktion

  extraktion är ett sätt att få ut ett eller flera speciella ämnen ur en blandning.